عمل جراحی سوختگی (جراحی پلاستیک)

سوختگی یکی از رایج  ترین آسیب های خانگی است که بموجب آن نه تنها گاها تاثیر آن بر پوست باقی خواهد ماند بلکه باعث ایجاد فشارهای روحی و روانی بر فرد خواهد شد. سوختگی با آسیب شدید پوستی، باعث از بین رفتن سلول های پوستی می شود که در اکثر افراد میتواند بسته به علت.