عمل جراحی زاویه سازی صورت

مهمترین و اولین بخش بدن انسان که در تمامی ارتباطات روزمره مورد توجه قرار می گیرد، صورت آن است. تناسب تک تک اجزای صورت و هارمونی میان آنها، نقش موثری در زیبایی کلی چهره دارد. بطور طبیعی اکثر انسانها از این تناسب مناسب صورت برخوردار هستند. اما بعضا این هارمونی، به صورت ژنتیکی و یا.