عمل لیفتینگ صورت

با افزایش سن و در پی عواملی چون کاهش وزن، استرس های روزمره، استفاده از سیگار و الکل، در معرض آفتاب بودن و استعداد ژنتیکی، پوست انسان قابلیت ارتجاعی خودر ا از دست می دهد که موجب تغییرات در ظاهر پوست یا همان چین و چروک می شود. عمل لیفتینگ با گذر زمان و دسترسی.