جراحی لیفت سینه چیست و چگونه انجام می شود؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم، با افزایش سن، دیگر شادابی و جذابیت گذشته را نخواهیم داشت. تحلیل جسم، بروز تارهای سفید در سر، چین و چروک های ریز و درشت در صورت و افتادگی پوست از جمله بارزترین تغییراتی هستند که با افزایش سن، مشاهده می کنیم. در خانم ها نیز با افزایش سن افتادگی.