مراقبت های بعد از عمل جراحی بینی

مراقبت های بعد از عمل جراحی بینی، امری مهم و ضروری است. شاید پیش ازعمل بینی، به این فکر نکرده باشید که تا مدت ها، باید مراقبت های ویژه ای انجام دهید. حتما شنیده اید که عمل بینی جزو عمل های به اصطلاح سرپایی محسوب می شود. به همین خاطر شاید با خودتان فکر کنید.