ویدیوهای عمل های جراحی

عمل فوق تخصصی جراحی پلاستیک بسیار پیچیده آزاد کردن چسبندگی شدید گردن در نوجوان سیزده ساله دچار سوختگی وسیع و شدید

عمل جراحی پلاستیک ابدومینوپلاستی و لیپوماتیک همزمان شکم و پهلوها

عمل فوق تخصصی جراحی پلاستیک لیفت پیشانی و ابرو به روش نوین آندوسکوپیک اندوتاین

عمل پیکر تراشی به روش لیپوماتیک

عمل جراحی پلاستیک زیبایی بینی گوشتی با قوز شدید